Hultsfreds Näringslivscentrum AB

Kalmar län

Information

Hultsfreds Näringslivscentrum AB är ett av många verksamheter som finns i Hultsfred. Det är nämligen den kommunen som Hultsfreds Näringslivscentrum AB finns i och den tillhör även Kalmar län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Hultsfreds Näringslivscentrum AB som idag finns i Kalmar län har varit registrerat sedan 1989-05-18.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Hultsfreds Näringslivscentrum AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0495-17760.

Hultsfred arbetar för att verksamheter som Hultsfreds Näringslivscentrum AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Hultsfreds Näringslivscentrum AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Kalmar län.

Bolaget skall arbeta för tillväxt och näringslivsutveckling genom att driva verksamhet och medverka i projekt inom företagsutveckling och nyföretagande, utbildning och kompetensförsörjning samt omvärldsbevakning och marknadsföring. Bolaget skall vidare utföra kvalificerade tjänster inom områdena kvalitet mätning kalibrering. Bolaget kan även stödja och driva annan verksamhet som är förenlig med den ovanstående.

Firmatecknare för Hultsfreds Näringslivscentrum AB är följande:
Firman tecknas ensam av -likvidatorn.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Hultsfreds Näringslivscentrum AB och det är följande personer, Tollstern, David Bror Isak som är född 1969 och har titeln Likvidator, Persson, Per-Åke som är född 1941 och har titeln Revisor, Nilsson, Karin Alice som är född 1958 och har titeln Revisorssuppleant, KPMG Bohlins AB som är född och har titeln Revisor, K.A.N Ekonomi och Revision AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Hultsfreds Näringslivscentrum AB är 556359-0768.